Dovoljenje za opravljanje prometa na drobno s FFS

S pridobitvijo dovoljenja lahko distributer opravlja dejavnost prometa na drobno s fitofarmacevtskimi sredstvi. Dovoljenje velja za območje Republike Slovenije.

Distributer pošlje vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s FFS na drobno pristojnemu organu v pisni obliki.

Če pristojni organ ugotovi, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji, izda dovoljenje za promet na drobno s FFS in po uradni dolžnosti vpiše imetnika dovoljenja v register distributerjev.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum zadnje spremembe strani: 23. 12. 2014