Opravljeno usposabljanje za prodajalca FFS

Prodajalec FFs mora opraviti usposabljanje za ravnanje s FFS pri pooblaščenem izvajalcu usposabljanj.

Osnovno usposabljanje obsega tečaj in pisno preverjanje znanja. Tečaj za prodajalca FFS traja najmanj 20 šolskih ur.

Na podlagi opravljenega usposabljanja o ravnanju s FFS izda izvajalec usposabljanja prodajalcu FFS potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine (v nadaljnemj besedilu izkaznica).

Prodajalcem FFS se izkaznica izda za obdobje 3 let.

Več informacij v zvezi z usposabljanjem je na voljo na strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o usposabljanju za FFS.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Druge aktivnosti

Veljavnost izkaznice se podaljša za obdobje treh let, če se imetnik izkaznice v zadnjem letu pred potekom njene veljavnosti udeleži nadaljnjega usposabljanja. Če se imetnik izkaznice nadaljnjega usposabljanja ne udeleži pred potekom njene veljavnosti, mora ponovno opravljati osnovno usposabljanje. Izjemoma se lahko imetnik izkaznice udeleži nadaljnjega usposabljanja v enem letu po izteku veljavnosti izkaznice, če je v zadnjih treh mesecih pred potekom veljavnosti izkaznice bil v bolniškem staležu najmanj trideset dni, je bil na porodniškem dopustu ali pa je bil najmanj trideset dni odsoten iz kraja stalnega bivališča. Veljavnost izkaznice se v tem primeru podaljša za obdobje treh let od datuma opravljanja nadaljnjega usposabljanja. Če v tem odstavku navedeni razlogi niso podani, mora imetnik izkaznice ponovno opraviti osnovno usposabljanje.

Termin obnove: 3 leta

Obvezno članstvo

Datum zadnje spremembe strani: 11. 12. 2014