Javno pooblastilo za izvajanje pregledov naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Izvajalce pregledov naprav za nanašanje FFS seizbere na javnem razpisu, ki gaizvede pristojni organ.

Izvajalec mora imeti za nedoločen čas zaposlenegapreglednika naprav, ne sme izvajati dejavnosti, ki so v navzkrižju interesov,zagotoviti ustrezne prostore in tehnično opremljenost ter opremo za preglede.

Izbrani izvajalci dobijo javno pooblastilo za dobo 5 let. Medsebojne pravice in obveznostipristojni organ in izvajalec dorečeta v pogodbi.

Pristojni organ vpiše pooblaščene izvajalcepregledov naprav na seznam, ki jedostopen na spletni strani pristojnega organa. Na seznamu so navedeni številkain datum odločbe o pooblastitvi ter firma in sedež ali osebno ime in naslov prisamostojnem podjetniku posamezniku.          

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2015