Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Status in registracija

Javno pooblastilo za izvajanje strokovnih nalog ocenjevanja aktivnih snovi oziroma FFS se dodel fizični ali pravni osebi, ki ima sama ali ima oseba, s katero ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedločen čas univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in pet let delovne dobe.

Preglednik naprav ne sme biti izdelovalec, zastopnik, uvoznik, prodajalec ali serviser naprav.

Datum zadnje spremembe strani: 10. 12. 2014