Javno pooblastilo za izdajanje dovoljenj in dovolilnic

Na podlagi javnega natečaja se pravnim in fizičnim osebam, ki delujejo na področju ribištva se podeli javno pooblastilo za:

 • izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov,
 • izdajanje dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic za rekreacijski ribolov in
 • izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško.

Za podelitev javnega pooblastila za izdajanje dovoljenj in dovolilnic pristojni organ objavi javni razpis.

V Sloveniji izdaja dovoljenja za prostočasni ribolov le Zveza za športni ribolov na morju Slovenije.

Javno pooblastilo se podeli z odločbo za določen čas.

Poleg delovanja na področju ribištva, mora pravna ali fizična oseba zagotoviti tudi pogoje:

 • delovanje na trgu;
 • ustanovitveni akt;
 • strokovna usposobljenosti;
 • ustrezna infrastruktura.

Nosilec javnega poblastila mora voditi tudi evidenco o izdanih dovoljenjih in ribolovnih dovolilnic.

Nosilcu javnega pooblastila se odvzame javno pooblastilo, če:

 • so s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljene nepravilnosti pri njegovem poslovanju v zvezi z izvajanjem javnega pooblastila;
 • ne izpolnjuje več predpisanih pogojev;
 • se pri izvajanju nadzora nad izvajanjem javnega pooblastila ugotovijo večje nepravilnosti.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Upravni spor
 • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 13. 12. 2014