Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Javno pooblastilo za izdajanje dovoljenj in dovolilnic

Na podlagi javnega natečaja se pravnim in fizičnim osebam, ki delujejo na področju ribištva se podeli javno pooblastilo za:

 • izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov,
 • izdajanje dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic za rekreacijski ribolov in
 • izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško.

Za podelitev javnega pooblastila za izdajanje dovoljenj in dovolilnic pristojni organ objavi javni razpis.

V Sloveniji izdaja dovoljenja za prostočasni ribolov le Zveza za športni ribolov na morju Slovenije.

Javno pooblastilo se podeli z odločbo za določen čas.

Poleg delovanja na področju ribištva, mora pravna ali fizična oseba zagotoviti tudi pogoje:

 • delovanje na trgu;
 • ustanovitveni akt;
 • strokovna usposobljenosti;
 • ustrezna infrastruktura.

Nosilec javnega poblastila mora voditi tudi evidenco o izdanih dovoljenjih in ribolovnih dovolilnic.

Nosilcu javnega pooblastila se odvzame javno pooblastilo, če:

 • so s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljene nepravilnosti pri njegovem poslovanju v zvezi z izvajanjem javnega pooblastila;
 • ne izpolnjuje več predpisanih pogojev;
 • se pri izvajanju nadzora nad izvajanjem javnega pooblastila ugotovijo večje nepravilnosti.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Upravni spor
 • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 13. 12. 2014