Pridobljena vodna pravica

Vsak, ki se ukvarja z gojenjem rib za poribljavanje, mora imeti pridobljeno vodno pravico za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov.

Vodna pravica je pravica do posebne rabe vodnega ali morskega javnega dobra ali naplavin, razen vodnega zemljišča, pridobljena z vodnim dovoljenjem.

Vodno dovoljenje izda pristojni organ za nedoločen čas, vendar največ za 30 let.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 06. 03. 2017