Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Odobrena proizvodnja akvakulture

Proizvodnja akvakulture je obrat za izvajanje dejavnosti, pridobitne ali nepridobitne, javne ali zasebne v zvezi z rejo, s posedovanjem in z gojenjem živali iz akvakulture ali vlaganjem v odprte vode. Odgovornost v proizvodnji akvakulture nosi nosilec dejavnosti proizvodnje akvakulture, ki je pravna ali fizična oseba.

Vsaka proizvodnja akvakulture mora biti odobrena s strani pristojnega organa, razen izjem ki se lahko samo registrirajo v centralnem registru: proizvodnja akvakulture, kjer živali niso namenjene dajanju na trg, športno komercialni ribniki in proizvodnja akvakulture, ki daje živali iz akvakulture na trg izključno za prehrano ljudi in to manjše količine (3000 kg) neposredno končnemu potrošniku.

POSTOPEK ODOBRITVE

1. Nosilec dejavnosti mora najmanj 15 dni pred pričetkom dejavnosti vložiti vlogo pristojnemu organu. Vlogo se pripravi na predpisanemu obrazcu.

2. Imenovana komisija s strani direktorja opravi pregled proizvodnje akvakulture. O pregledu je sestavljen tudi zapisnik. Komisijo sestavljata uradni veterinar, ki vodi postopek odobritve, in strokovni delavec Nacionalnega veterinarskega inštituta s področja zdravstvenega varstva rib.

3. Na podlagi zapisnika o opravljenem pregledu proizvodnje akvakulture je izdana odločba o odobritvi. Vsako proizvodnjo akvakulture odobri direktor območnega urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Proizvodnja akvakulture se vpiše v evidenco odobrenih obratov.

Obvezno je tudi poročanje o letni proizvodnje akvakulture do 1. marca tekočega leta.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 06. 03. 2017