Odločba o priznanju označbe naravna mineralna voda

Postopek priznanja naravne mineralne vode se začne na podlagi vloge, ki jo proizvajalec vloži na pristojni organ. Priloge, kot so fizikalne in fizikalno-kemijske raziskave, oceno, analize in poročilo proizvajalec naroči pri pooblaščenem zavodu (ZZV Maribor, ZZV Celje ali ZZV Novo mesto), ki jih opravlja:

  • na izviru
  • po polnjenju
  • v primeru, da se ob polnjenju izvaja postopek obdelave naravne mineralne vode (filtracija, dekantiranje, oksidacija ali izločanje spojin z ozonom), mora vloga obsegati tudi raziskave po obdelavi.

Ekspertna komisija, imenovana s strani ministrstva, nato preuči vlogo in poda mnenje o njej.

Na podlagi pozitivnega mnenja ekspertne komisije se izda odločba o priznanju označbe naravna mineralna voda.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 13. 01. 2015