Imenovanje za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov

Organizacije, ki želijo opravljati kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov, morajo biti imenovane s strani ministra na podlagi javnega razpisa.

Odločba o imenovanju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Minister, ki imenuje organizacijo za kontrolo, z njo sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojna razmerja.

Organizacija mora imeti akreditacijsko listino kot dokazilo za izpolnjevanje zahtev standarda SIST 45011.

Seznam dejavnosti

Datum zadnje spremembe strani: 13. 01. 2015