Javno pooblastilo za izvajanje strokovnega usposabljanja v ribištvu

Na podlagi javnega razpisa se podeli javno pooblastilo za strokovno usposabljanje v ribištvu.

Za izvajanje strokovnega usposabljanja se podeli javno pooblastilo. Dodeli ga pristojni organ pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • delovati mora na področju celotne države;
  • imeti mora usposobljene kadre za izvajanje javnih pooblastil;
  • imeti mora vzpostavljeno potrebno infrastrukturo za učinkovito izvajanje javnih pooblastil;
  • podati mora izračun stroškov za izvajanje javnih pooblastil.

Kandidat na podlagi objave javnega razpisa vloži pisno prijavo na pristojno ministrstvo. Po administrativnem in vsebinskem pregledu s strani pristojnega organa, pristojni organ izda odločbo v upravnem postopku. Medsebojna razmerja med pristojnim organom in nosilcem javnega pooblastila se  podrobneje uredijo s pogodbo.

Javno pooblastilo se odvzame, če nosilec javnega pooblastila ne izpolnjuje več predpisanih pogojev ali če ravna v nasprotju s predpisi ali sklenjeno pogodbo. 

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 01. 2015