Vpis v FITO register

FITO register je register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov.

Vpis v FITO register je obvezen za naslednje pridelovalce in distributerje :

  • pridelovalce, predelovalce in distributerje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama V.A;
  • pridelovalce določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki niso navedeni na seznamu V.A, ter zbirne in distribucijske centre jedilnega krompirja na območju pridelave, ki jedilni krompir pakirajo, perejo oziroma sortirajo.

V registru se vodijo podatki o imetniku, odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin, mestu pridelave in vrstah dejavnosti.

Imetniki morajo biti za vpis v register strokovno usposobljeni za zdravstveno varstvo rastlin ali zagotoviti strokovno usposobljeno odgovorno osebo.

Register vzpostavi in vodi pristojni organ. Register se vodi v elektronski obliki.

Imetnik vloži pisno vlogo za vpis v FITO register pri pristojnem organu. Pogoj za vpis je imenovanje strokovno usposobljene odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin in podpis izjave glede izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz registracije. V primeru pridelave je potreben tudi predhoden vpis v Register kmetijskih gospodarstev. Če imetnik izpolnjuje pogoje, se izda odločba o vpisu v register v roku treh mesecev po prejemu popolne vloge. Po vpisu v register imetnik prejeme neponovljivo registrsko številko.

Vpis v FITO register ni potreben za:

  • imetnike, ki se ukvarjajo z distribucijo oziroma prodajo na drobno ali skladiščenje rastlin in rastlinskih proizvodov s seznama V.A.I in V.A.II in če naprej premeščajo rastline in rastlinske proizvode, ki so že tako opremljeni z rastlinskimi potnimi listi, da so pripravljeni za prodajo končnemu uporabniku;
  • majhne pridelovalce ali predelovalce, katerih celotna pridelava oziroma predelava in prodaja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov je namenjena za samooskrbo oziroma končno prodajo fizičnim osebam, ki niso tržni pridelovalci, na lokalnem trgu;
  • imetniki, ki se ukvarjajo s pridelavo  jedilnega krompirja če pakirajo, perejo  oziroma sortirajo samo lastne pridelke.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 02. 2015