Fitosanitarni pregled ob uvozu

Fitosanitarni pregled ali uradni pregled je obvezen za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov s seznama V.B. Fitosanitarni pregled opravi fitosanitarni inšpektor na prvem vstopnem mestu v EU. Tovrstne pošiljke mora spremljati izvirno fitosanitarno spričevalo države izvoznice.

S fitosanitarnim pregledom pošiljke se ugotavlja, če:

 • pošiljko spremlja veljavno fitosanitarno spričevalo;
 • je pošiljka istovetna z navedbami v fitosanitarnem spričevalu;
 • pošiljka ni okužena s škodljivimi organizmi s Seznama I.A (Seznam I.A.I in Seznam I.A.II) in Seznama II.A (Seznam II.A.I in Seznam II.A.II);
 • pošiljka ne vsebuje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s Seznama III.A;
 • pošiljka izpolnjuje posebne fitosanitarne zahteve s Seznama IV.A (Seznam IV.A.I in Seznam IV.A.II).

Fitosanitarni pregled obsega pregled listin, pregled istovetnosti pošiljke ter zdravstveni pregled pošiljke in prevoznega sredstva.

Uvoznik pošiljko prijavi za uradni pregled pri fitosanitarnem inšpektorju, na vstopnem mestu, kjer poteka uvoz. Prijava se vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko in mora vsebovati zlasti:

 • ime oziroma firmo in naslov oziroma sedež izvozne pošiljke;
 • ime oziroma firmo in naslov oziroma sedež prejemnika pošiljke;
 • vrsto in številko prevoznega sredstva;
 • poreklo rastlin;
 • vrsto rastlin, način in število pakiranj ter količino;
 • registrsko številko uvoznika;
 • referenčno oznako fitosanitarnega spričevala.

Po končanem pregledu fitosanitarni inšpektor z odločbo dovoli ali zavrne uvoz.

Fitosanitarni pregled se lahko opravi pri pošiljkah, ki niso na seznamu V.B., če fitosanitarni inšpektor ali pristojni carinski organ sumi, da obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin ali dvom o istovetnosti pošiljke. Za fitosanitarni pregled pošiljk pri uvozu iz tretjih držav je potrebno plačati pristojbino. Pristojbina se plača glede na velikost in vrsto pošiljke.

Fitosanitarni pregled ni potreben pri uvozu majhnih količin rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama V.B in ki jih v Republiko Slovenijo prinesejo fizične osebe.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 30. 08. 2016