Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Javni razpis

Izbira izvajalca usposabljanj se opravi na podlagi javnega razpisa. Po opravljenem javnem razpisu, minister z odločbo določi izvajalce in z njimi sklene pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna razmerja.

Za opravljanje nalog mora izvajalec imeti na razpolago ustrezne prostore in ustrezen kader.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 20. 12. 2014