Odločba o izbiri izvajalca za strokovno usposabljanje s področja zdravstvenega varstva rastlin

Odločbo o izbiri izvajalca strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja zdravstvenega varstva rastlin izda pristojni organ na podlagi objave javnega razpisa.

Kandidat za izvajanje strokovnega usposabljanja mora zagotoviti:

 • prostor in opremo;
 • tehnične in učne pripomočke;
 • gradivo;
 • seznam izpitnih vprašanj za preverjanje znanja;
 • priprava in izdaja potrdila.

Postopek izbire izvajalca usposabljanja na podlagi javnega razpisa je sledeč:

 • priprava strokovnih nalog;
 • sprejem sklepa o začetku postopka;
 • objava javnega razpisa;
 • prispetje in evidentiranje vlog;
 • odpiranje vlog;
 • izdaja sklepov o zavržbi nepopolnih vlog in nepravočasnih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe;
 • strokovno ocenjevanje vlog;
 • izdaja odločbe o izbiri izvajalca.

Javni razpis se objavi v medijih in na spletnih straneh pristojnega organa. Kandidat po objavi javnega razpisa vloži vlogo z ustrezno dokumentacijo na pristojni organ. Po odpiranju vlog sledi presoja vlog. Kriterij za ocenjevanje najugodnješega ponudnika sestavljata cena in kakovost ponudbe.

Pristojni organ po pregledu in ocenjevanju prispelih vlog izbere najustreznješega izvajalca usposabljanja in v ta namen izda Odločbo o izbiri izvajalca.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Upravni spor
 • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 17. 06. 2015