Odločba o dovolitvi opravljanja raziskovalne dejavnosti na materialu

Organizacije, ki želijo opravljati raziskovalno dejavnost na materialu morajo pridobiti odločbo o dovolitvi opravljanja raziskovalne dejavnosti na materialu. Za pridobitev dovoljenja mora organizacija izpolnjevati:

1. Splošne pogoje:

  • strokovna in tehnična usposobljenosti;
  • zagotavljanje karantenskih razmer.

V ta namen je treba vložiti vlogo na pristojni organ.

Vloga mora vsebovati:

  • podatke o vlagatelju (firma in sedež),
  • ime in priimek osebe, odgovorne za raziskovalno dejavnost na materialu,
  • naslov in opis specifičnih lokacij za vzdrževanje karantenskih razmer oziroma raziskave,
  • podatke o strokovni in tehnični usposobljenosti kadra,
  • podatke o tipu materiala za raziskovalne namene.

Pristojni organ po prejemu popolne vloge izda v upravnem postopku odločbo o dovolitvi opravljanja raziskovalne dejavnosti na materialu.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 02. 2015