Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dovoljenje za uvoz ali premeščanje materiala in predhodno soglasje

Organizacije, ki imajo odločbo o dovolitvi opravljanja raziskovalne dejavnosti na materialu, morajo za posamezen uvoz ali premeščanje materiala pri pristojnem organu vložiti vlogo, še preden se material uvozi v Republiko Slovenijo ali na njeno varovano območje oziroma se po tem območju premešča.

Vloga poleg podatkov potrebnih pri pridobiti odločbe o dovolitvi raziskovalne dejavnosti na materialu mora vsebovati še:

  • znanstveno ime materiala, vključno z imenom zadevnega škodljivega organizma, kadar je to potrebno; imena škodljivih organizmov, rastlin in rastlinskih proizvodov se napiše v latinščini,
  • tip materiala,
  • količino materiala,
  • kraj porekla materiala; če material po poreklu ni iz Evropske skupnosti, je vlogi potrebno priložiti ustrezno potrdilo o poreklu materiala,
  • trajanje, značaj in cilje predvidenih raziskovalnih dejavnosti, vključno s povzetkom in specifikacijo dela,
  • kraj prvega shranjevanja ali prvega sajenja, če je material namenjen sprostitvi iz karantenskih razmer,
  • predlagano metodo uničenja ali obdelave materiala po dokončanju odobrenih raziskovalnih dejavnosti, če material ni namenjen sprostitvi iz karantenskih razmer,
  • predlagano vstopno mesto za material, ki se namerava uvoziti.

Pristojni organ po prejemu popolne vloge izda dovoljenje za uvoz ali premeščanje materiala.

Material, ki se uvaža ali premešča za opravljanje raziskovalne dejavnosti, mora biti inšpekcijsko pregledan in ga mora spremljati dovoljenje za uvoz ali premeščanje in predhodno soglasje.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 02. 2015