Vpis v FITO register za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala

Obrat, ki želi opravljati posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM-15, se mora vpisati v FITO register.

FITO register je register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

V registru se vodijo podatki o obratu, njegovi odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin, in mestu predelave oziroma posebne dodelave lesenega pakirnega materiala.

Obrat, ki se želi vpisati v FITO register, mora zagotoviti strokovno usposobljeno odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin in biti tehnično opremljen za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala. Podpisati mora izjavo, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz registracije.

Register vzpostavi in vodi pristojni organ. Register se lahko vodi v elektronski obliki.

Vloga za vpis v register se vloži pri pristojnem organu. Kopijo popolne vloge pristojni organ posreduje organu za potrjevanje, kar se šteje kot prijava za uradno potrditev. Po končanem postopku uradne potrditve in če obrat izpolnjuje pogoje, se izda odločba o vpisu v register v roku treh mesecev po prejemu popolne vloge.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 31. 08. 2016