Uradna odobritev skladišča krompirja

Uradna potrditev skladišča je potrebna v primeru, ko gre za skladišče že registriranega distributerja krompirja, ki krompir pakira, pere oziroma sortira ali ko gre za skladišče že registriranega uvoznika krompirja.

Za uradno odobritev skladišča krompirja je potrebno zagotoviti ustrezen prostor in opremo ter poskrbeti za ustrezno odlaganje odpadkov.

Za odobritev skladišča je potrebo vložiti vlogo na pristojni organ. Ko je vloga administrativno in vsebinsko popolna in ko pristojni fitosanitarni inšpektor zapisniško ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev, pristojni organ izda odločbo in s tem uradno potrdi skladišče.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 02. 2015