Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dovoljenje za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov

Za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov mora uporabnik pridobiti dovoljenje pristojnega organa, ki se izda v soglasju s pristojnim organom.

Dovoljenje se pridobi na podlagi vloge, ki vsebuje:

  • podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež) in vrsti dejavnosti;
  • podatke o strokovni odgovorni osebi za vnos, uporabo, spremljanje učinkovitosti in širjenja tujerodne vrste organizma (osebno ime, kontaktni podatki in potrdilo o znanju iz fitomedicine);
  • v primeru, da je organizem pakiran ali formuliran kot komercialni proizvod: trgovsko ime komercialnega proizvoda z latinskim imenom organizma in ime proizvajalca oziroma zastopnika v Republiki Sloveniji;
  • vrsto in način uporabe glede na ciljni škodljivi organizem;
  • način pakiranja organizma pri transportu (opis pakiranja in odpornost embalaže pri transportu);
  • varnostni ukrepi pri uporabi, shranjevanju, transportu;
  • dokazila, da so izpolnjeni drugi predpisani pogoji glede prostorov, opreme in kadrov.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 26. 01. 2015