Imenovanje vzorčevalcev, preglednikov

Pred opravljanjem nalog, mora biti posameznik imenovan s strani pristojnega organa.

Za imenovanje mora posameznik imeti ustrezno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in opravljen strokovni izpit.

Posameznik vloži prošnjo za imenovanje pristojnemu organu. Ta preveri ali izpolnjuje vse pogoje in nato podeli imenovanje.

Pristojni organ vodi evidenco imenovanih preglednikov in vzorčevalcev.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Druge aktivnosti

Obnova imenovanja je potrebna po enem letu, nato pa vsake štiri leta.

Pristojni organ obnovi imenovanje, če:

  • posameznik redno opravlja preglede oziroma vzorčenja;
  • sodeluje vsaj vsako drugo leto na letnem srečanju preglednikov, ki ga organizira orga za potrjevanje;
  • je iz poročila o nadzoru organa razvidno, da obstaja ujemanje v rezultatih analize med pregledi oziroma vzorci posameznika in uradnimi pregledi oziroma vzorčenji.

Termin obnove: Štiri leta

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 10. 2018