Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Strokovni izpit vseživljenjske karierne orientacije

Strokovni izpit opravljajo zaposleni pri domači ali tuji osebi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila koncesijo za opravljanje storitev vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve ter posredovanja dela.

Program strokovnega izpita obsega naslednja področja:

  • trg dela, cilji in dejavnost Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje;
  • materialni predpisi z več področij;
  • storitve za trg dela;
  • aktivna politika zaposlovanja;
  • zavarovanje za primer brezposelnosti;
  • osnove pisarniškega poslovanja in dolžnosti delavcev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje do dokumentarnega gradiva;
  • varnost poslovanja.

Zaposleni pri koncesionarjih ne opravljajo ustnega dela strokovnega izpita s področja materialnih predpisov s področja upravnega postopka in iz osnov pisarniškega poslovanja in dolžnosti delavcev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje do dokumentarnega gradiva.

Za opravljanje strokovnega izpita zaposleni vložijo prijavo na obrazcu »Prijava k strokovnemu izpitu« -prvi del izpolni kandidat, drugi del pa izpolni delodajalec. Prijavnica se pošlje v razpisnem roku na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, v službo za kadrovske in organizacijske zadeve ter razvoj.

Strokovni izpit se opravlja pisno in ustno. Pisni in ustni del strokovnega izpita se praviloma opravljata v enem dnevu. Uspešno opravljen pisni del strokovnega izpita je pogoj za pristop k ustnemu delu izpita.

Če kandidat na ustnem delu ni uspešen, mora ustni del opravljati ponovno. Ponovno opravljanje ustnega izpita stane 53,00 EUR. Ustni del izpita se opravlja po končanem pisnem delu strokovnega izpita, in sicer takoj za tem, ko predsednik izpitne komisije razglasi rezultate pisnega dela strokovnega izpita.

Kandidatu, ki je uspešno opravil pisni in ustni del strokovnega izpit, se izda potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 17. 12. 2015