Strokovni izpit za opravljaje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

Strokovni izpit opravljajo zaposleni pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Program strokovnega izpita obsega naslednja področja:

  • trg dela, cilji in dejavnost Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje;
  • materialni predpisi z več področij;
  • storitve za trg dela;
  • aktivna politika zaposlovanja;
  • zavarovanje za primer brezposelnosti;
  • osnove pisarniškega poslovanja in dolžnosti delavcev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje do dokumentarnega gradiva;
  • varnost poslovanja.

Za opravljanje strokovnega izpita zaposleni vložijo prijavo na obrazcu »Prijava k strokovnemu izpitu« prvi del izpolni kandidat, drugi del pa izpolni delodajalec. Prijavnica se pošlje v razpisnem roku na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, v službo za kadrovske in organizacijske zadeve ter razvoj.

Strokovni izpit se opravlja pisno in ustno. Pisni in ustni del strokovnega izpita se praviloma opravljata v enem dnevu. Uspešno opravljen pisni del strokovnega izpita je pogoj za pristop k ustnemu delu izpita.

Če kandidat na ustnem delu ni uspešen, mora ustni del opravljati ponovno. Ponovno opravljanje ustnega izpita stane 53,00 evrov. Ustni del izpita se opravlja po končanem pisnem delu strokovnega izpita, in sicer takoj za tem, ko predsednik izpitne komisije razglasi rezultate pisnega dela strokovnega izpita.

Kandidatu, ki je uspešno opravil pisni in ustni del strokovnega izpita, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izda potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.

Strokovni izpit prične Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izvajati 1. marca 2015.

Kandidat za strokovno osebo predloži potrdilo o strokovnem izpitu do 1. junija 2015.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 23. 11. 2017