Imenovanje analitika in glavnega analitika

Pred opravljanjem nalog mora biti posameznik imenovan s strani pristojnega organa.Za imenovanje mora posameznik imeti opravljeno ustrezno strokovno usposabljanje.

Posameznik vloži prošnjo za imenovanje pristojnemu organu. Ta preveri ali izpolnjuje vse pogoje in nato podeli imenovanje.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Druge aktivnosti

Obnova imenovanja je potrebna po enem letu, nato pa vsake štiri leta.

Pristojni organ imenovanemu laboratoriju obnovi imenovanje za štiri leta, če:

  • analitiki semena redno opravljajo analizo kakovosti semena
  • sodeluje v letnem medlaboratorijskem primerjalnem poskusu, ki ga organizira organ za potrjevanje in so rezultati primerjave v okviru dovoljenih toleranc;
  • je iz poročila o nadzoru za potrjevanje razvidno, da obstaja ujemanje v rezultatih analiz med analizami kakovosti semena laboratorija in kontrolnimi analizami organa za potrjevanje;
  • presoja, ki jo enkrat letno opravi organ za potrjevanje, izkaže, da laboratorij opravlja analize kakovosti semena na predpisan način in pravilno izpolnjuje analizne izvide;
  • analitiki sodelujejo vsaj vsako drugo leto na nadaljevalnem tečaju analize kakovosti semena, ki ga organizira organ za potrjevanje.

V kolikor laboratorij pridobi akreditacijo ISTA v skladu z ISTA akreditacijskim standardom za laboratorij, se mu imenovanje obnovi, če je iz poročila o nadzoru organa za potrjevanje razvidno, da obstaja ujemanje v rezultatih analiz med analizami kakovosti semena laboratorija in kontrolnimi analizami organa za potrjevanje.

Termin obnove: Štiri leta

Datum zadnje spremembe strani: 03. 08. 2016