Imenovanje laboratorijev za izvajanje diagnostičnih preiskav

Za izvajanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega materiala pristojni organ imenuje laboratorij.

Za imenovanje mora laboratorij izpolnjevati pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum zadnje spremembe strani: 26. 01. 2015