Javno pooblastilo

Za vodenje postopka uradne potrditve semenskega materiala je potrebno pridobiti javno pooblastilo. Javno pooblastilo podeljuje pristojni organ na podlagi javnega razpisa.

Javni razpis ni potreben za javne zavode, ki delujejo na področju kmetijstva. Tem se javno pooblastilo dodeli na podlagi vloge z odločbo v upravnem postopku.

Javno pooblastilo se dodeli nosilcu, ki izpolnjuje kadrovske in prostorske pogoje ter razpolaga z zahtevano dokumentacijo.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 10. 2018