Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Uradna potrditev semenske mešanice

Uradna potrditev semenske mešanice je obvezna za semenske mešanice krmnih rastlin in žit, razen mešanic, ki se tržijo v majhnih pakiranjih.

Uradna potrditev semenske mešanice je predpisan postopek, ki ga na podlagi prijave dobavitelja izvede organ za potrjevanje z namenom ugotavljanja ali semenska mešanica izpolnjuje predpisane zahteve.

Prijava, ki jo dobavitelj vloži pri organu za potrjevanje, vsebuje zlasti podatke o:

  • dobavitelju;
  • oznaki, sestavi in namenu uporabe semenske mešanice;
  • posameznih sestavinah, uporabljenih za pripravo mešanice.

Če organ za potrjevanje ugotovi, da semenska mešanica izpolnjuje predpisane zahteve, izda uradne etikete, semensko mešanico označi z izdanimi etiketami ter izda potrdilo o uradni potrditvi semenske mešanice.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 10. 2018