Odobritev organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji

Za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji je potrebno pridobiti odločbo o odobritvi organizacije s strani pristojnega organa.

Za odobritev organizacije je treba predložiti vlogo na pristojni organ. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda odločbo o odobritvi organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji.

Vloga mora vsebovati naslednje podatke:

 • ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
 • delovno območje in podrobnejši opis delovnega področja;
 • osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije;
 • osebno ime in naslov strokovnega vodje izvajanja meritev in ocenjevanja ter nadzora nad zbiranjem podatkov;
 • opis tehničnih pogojev za izvajanje tekmovanj s kopitarji;
 • opis pošiljanja podatkov s tekmovanj priznani rejski organizaciji, za katero opravlja zbiranje podatkov;
 • poimenski seznam vseh sodelavcev ki izvajajo meritve, ocenjevanja in zbiranje podatkov z opisom nalog in specifikacijo strokovne izobrazbe,tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj;
 • strokovno mnenje priznane rejske organizacije za pasmo, za katero se izvaja zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji.

Organizacija mora imeti pred opravljanjem storitev sprejeta tekmovalna pravila, s katerimi soglaša komisija za tekmovanje s kopitarji. Razpolagati mora z merilno opremo in s strokovno usposobljenim osebjem.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

 • Vloga ni predpisana

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2015