Vpis v register prašičev (CRPš)

Imetnik prašičev lahko zaprosi za dostop do centralnega registra prašičev (spletna aplikacija VOLOS). Za dostop do portala VOLOS mora imetnik živali vložiti vlogo. Pred tem pa mora imetnik živali imeti urejen vpis v evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), urejeno ustrezno označitev in voditi register prašičev na gospodarstvu.

Pridobitev dostopa kot tudi uporaba sta brezplačni, uporaba programa pa je enostavna.

CRPš vodi Sektor za identifikacijo in registracijo živali (SIR)  v elektronski obliki. V CRPš se vodijo naslednji podatki:

  • o staležu živali na gospodarstvu;
  • o premikih živali med gospodarstvi;
  • operativni podatki o označevanju živali;
  • o nadzoru nad izvajanjem določb tega pravilnika;
  • o izvajalcih nalog javne službe na področju označevanja in registracije prašičev;
  • o osebah, ki imajo dostop do podatkov iz CRPš.

SIRIS za vsako gospodarstvo vsaj enkrat letno izda izpis iz CRPš.

Za navedene storitve lahko imetnik vedno pooblasti izvajalce javne službe (kmetijsko-gozdarski zavod, veterinarsko organizacijo s koncesijo). 

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2015