Koncesija za rabo vode

Za proizvodnjo pijač je potrebno pridobiti koncesijo za rabo vode. Koncesija se podeli z odločbo o izboru na podlagi javnega razpisa.

Koncesija se podeljuje za določen čas, in sicer ne več kot 50 let. Koncesijo v imenu koncedenta podeljuje vlada.

Za pridobitev koncesije se preverja mikrobiološko ustreznost vode, mineralna voda se lahko izkorišča samo iz izvirov, katerih uporabo je z odločbo odobrilo pristojno ministrstvo. Embalaža naravne mineralne vode mora biti taka, da preprečuje kontaminacijo.

Seznam dejavnosti

Druge aktivnosti

Termin obnove: 50 let

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 03. 02. 2015