Dovoljenje po poenostavljenem postopku

Dovoljenje po poenostavljenem postopku se lahko izda za biocidne proizvode, ki izpolnjujejo pogoje za poenostavljen postopek.

Vloga mora biti vložena preko sistema R4BP 3 Evropske agencije za kemikalije (ECHA). Vlagatelj agencijo obvesti o imenu pristojnega organa države članice, ki ga predlaga za ocenjevanje vloge.

Za pridobitev dovoljenja po poenostavljenem postopku mora biocidni proizvod imeti ustrezne lastnosti, imeti ustrezne podatke o učinkovitosti, biti ustrezno označen in imeti izdelan varnostni list.

Pristojni organ po prejemu vloge obvesti vlagatelja o višini, načinu in roku plačila pristojbine. Pristojbina je določena v točki 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Druge aktivnosti

Termin obnove: največ 10 let

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 04. 06. 2019