Dovoljenje za medsebojno priznavanje zaporedno

Zaporedno medsebojno priznavanje nacionalnega dovoljenja za biocidni proizvod je dejanje, ko vlagatelj želi v eni ali več državah članicah zaprositi za dovoljenje, za katerega je druga država članica že izdala dovoljenje.

Vloga mora biti vložena prek sistema R4BP 3 Evropske agencije za kemikalije (ECHA). 

Za izdajo dovoljenja mora biocidni proizvod izpolnjevati pogoje glede ustreznih lastnosti, biti mora ustrezno označen in imeti izdelan varnostni list. Vlogi mora biti predložen prevod nacionalnega dovoljenja.

Pristojni organ po prejemu vloge obvesti vlagatelja o višini, načinu in roku plačila pristojbine. Pristojbina je določena v točki 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi. Pristojbina znaša 2.500 eurov za posamezen biocidni proizvod oziroma 3.700 eurov za družino biocidnih proizvodov.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Druge aktivnosti

Za podaljšanje dovoljenja je treba najpozneje 550 dni pred njegovim iztekom pristojnemu organu referenčne države članice predložiti vlogo za podaljšanje.

Termin obnove: največ 10 let

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 04. 06. 2019