Dovoljenje za medsebojno priznavanje - vzporedno

Vzporedno medsebojno priznavanje nacionalnega dovoljenja za biocidni proizvod je dejanje, ko vlagatelj želi zaprositi za dovoljenje za biocidni proizvod, za katerega še ni bilo izdano dovoljenje.

Vloga mora biti vložena prek sistema R4BP 3 Evropske agencije za kemikalije (ECHA). Vsebovati mora seznam vseh držav članic, v katerih želi vlagatelj pridobiti nacionalno dovoljenje.

Za izdajo dovoljenja mora biocidni proizvod izpolnjevati pogoje glede dostopnosti biocidnega proizvoda, imeti ustrezne lastnosti, mora biti ustrezno označen in imeti izdelan varnostni list.

Pristojni organ po prejemu vloge obvesti vlagatelja o višini, načinu in roku plačila pristojbine. Pristojbina je določena v točki 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi. Pristojbina znaša 2.500 eurov za posamezen biocidni proizvod oziroma 3.700 eurov za družino biocidnih proizvodov.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Druge aktivnosti

Za podaljšanje dovoljenja je treba najpozneje 550 dni

pred njegovim iztekom pristojnemu organu referenčne države članice predložiti

vlogo za podaljšanje.

Termin obnove: nejveč 10 let

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 04. 06. 2019