Odobritev aktivnih snovi

V promet znotraj EU se lahko daje le tiste biocidne proizvode, ki vsebujejo aktivne snovi, za katere je bila vložena ustrezna dokumentacija.

Vloga za odobritev aktivne snovi vsebuje najmanj:

Podatkov iz prvih dveh alinej ni potrebno predložiti, če:

  • podatki zaradi izpostavljenosti, povezane s predlagano uporabo, niso potrebni;
  • predložitev podatkov z znanstvenega vidika ni potrebna ali
  • podatkov tehnično ni mogoče pridobiti.

Vlogo se vloži preko aplikacije Evropske agencije za kemikalije (ECHA).

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
Datum zadnje spremembe strani: 30. 08. 2016