Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Pooblastilo za izvajanje tečajev in preizkusov znanja

Organizacijo tečajev in preizkuse znanja izvajajo pooblaščene organizacije, ki jih na predlog pristojnega organa za kemikalije pooblasti minister, pristojen za zdravje.

Za pridobitev pooblastila mora organizacija pri pristojnem organu pisno ali v elektronski obliki vložiti vlogo, ki ji priloži:

  • podatke o izvedbi podobnih tečajev,
  • podatke o predvideni ceni tečaja,
  • podatke o prostorih in opremi za izvedbo tečaja.

Seznam dejavnosti

Datum zadnje spremembe strani: 10. 04. 2015