Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Pogodba o dostopu in uporabi JŽI

Za uporabo javne železniške infrastrukture mora prevoznik z upravljavcem javne železniške infrastrukture (JŽI) skleniti Pogodbo o dostopu in uporabi JŽI.

S pogodbo prevoznik in JŽI natančneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem tehničnih in drugih pogojev varnosti železniškega prometa.

Pogodba o dostopu in uporabi JŽI se sklene v pisni obliki in velja za obdobje veljavnosti voznega reda omrežja, za katero so dodeljene vlakovne poti.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 10. 03. 2015