Vpis v register in označevaje čebelnjakov

Čebelnjak je prostor, kjer so nameščene čebele, kot so:

  • postavljen stalni objekt z naseljenimi čebeljimi panji,
  • geografsko zaokrožen kmetijski, gozdni ali urbani prostor, na katerem so postavljeni prosto stoječi čebelji panji in
  • postavljena premična prevozna enota z naseljenimi čebeljimi panji.

Vsi čebelnjaki morajo biti registrirani in označeni.

REGISTER ČEBELNJAKOV

Register čebelnjakov je ažurna računalniška vodena evidenca, ki jo vodi pristojni organ in vsebuje podatke o čebelarjih, čebelnjakih, stojiščih ter o številu čebeljih družin in o premikih čebel.

Čebelar vloži vlogo za registracijo čebelnjaka na pristojni organ najpozneje 30 dni po naselitvi čebelnjaka.

Ob registraciji čebelnjaka pristojni organ izda čebelarju registrsko oznako in obvestilo o vpisu v register.

OZNAČEVANJE ČEBELNJAKOV

Z registrsko oznako mora čebelar trajno označiti čebelnjak na vidnem mestu v sedmih po prejemu registrske oznake čebelnjaka.  Registrska oznaka čebelnjaka je tablica v velikosti 150×100 mm, rumene barve na kateri je napisana registrska številka čebelnjaka, " čebelnjak", kratica pristojnega organa, ki izdaja registrske številke. 

Registrska številka čebelnjaka je neponovljiva identifikacijska številka, ki je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Slovenijo (SI) in šestmestne številke.

Čebelje družine se ne sme premikati samo iz označenih čebelnjakov.

V primeru, da parcela na kateri čebelar namerava registrirati čebelnjak, ni v njegovi lasti, mora čebelar pridobiti soglasje lastnika parcele o dovolitvi postavitve čebelnjaka.

Čebelar čebelnjak registrira za nedoločen čas. Ko preneha s čebelarjenjem na tem čebelnjaku zaprosi za ukinitev oziroma opustitev čebelnjaka.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2015