Vpis v register strokovnih sodelavcev za oglaševanje zdravil

Imetniki dovoljenja za promet z zdravilom morajo pred začetkom oglaševanja zdravil pri pristojnem organu priglasiti strokovne sodelavce za oglaševanje zdravil za vpis v register strokovnih sodelavcev za oglaševanje zdravil, ki ga vodi pristojni organ.

Pristojni organ objavi podatke iz registra v skladu s predpisi, ki urejajo področje varovanja osebnih podatkov.

Priglasitev za vpis v register iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke:

  • o imenu in naslovu imetnika dovoljenja za promet z zdravilom ter
  • imenu, priimku in strokovni izobrazbi strokovnega sodelavca za oglaševanje zdravil.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom vsako spremembo strokovnih sodelavcev za oglaševanje zdravil sporoči pristojnemu organu.


Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2015