Potrditev programa usposabljanja v živinoreji

Izvajalec strokovnega usposabljanje v živinoreji je izbran na podlagi pisnega potrdila o ustreznosti programa usposabljanja.

Izvajalci usposabljanja morajo za potrditev programa od 1. junija do 15. julija tekočega leta preložiti na pristojni organ program usposabljanja za naslednje leto. Program se predloži v pisni ali elektronski obliki.

Pristojni organ potrdi program usposabljanja najpozneje do 1. oktobra tekočega leta za naslednje leto.

Izvajalcem strokovnih nalog in izvajalcem najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji pristojni organ izda potrdilo o ustreznosti programa usposabljanja vsakih pet let do 1. oktobra tekočega leta za naslednje leto.

Izvajalec lahko opravljanja izobraževanje v živinoreji le če ima zagotovljen ustrezen kader, ustrezne tehnične in učne pripomočke, ustrezne prostore in opremo ter udeležencu zagotavlja gradiva.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

  • Priprava letnega programa za uposabljanje

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2015