Odločba o priznanju rejske organizacije

Pristojni organ z odločbo prizna rejsko organizacijo na podlagi vloge.

Vloga za priznanje rejske organizacije mora vsebovati:

 • ime, sedež in pravno organizacijsko obliko rejske organizacije;
 • delovne področje in delovno območje;
 • osebno ime in naslov zakonitega zastopnika rejske organizacije;
 • osebno ime in naslov osebe, ki je odgovorna za strokovno delo pri izvajanju rejskega programa;
 • rejski cilj;
 • rejski program;
 • podatke o imenih in naslovnih rejcev, ki so člani rejske organizacije ali z njo sodelujejo ter podatki o številu njihovih domačih živali, vključenih v rejski program;
 • strokovna pravila za določanje lastnosti pasme, ki jih zajema rodovniška knjiga ali register hibridnih živali.

Odločba o priznanju rejske organizacije vsebuje podatke o:

 • ime, sedež in pravno organizacijsko obliko rejske organizacije;
 • delovne področje in delovno območje;
 • osebno ime in naslov zakonitega zastopnika rejske organizacije.

Z odločbo o priznanju rejske organizacije se potrdi tudi rejski program in se izda obdobje petih let.

Za pridobitev odločbe o priznanju rejske organizacije mora organizacija imeti ustrezne kadrovske in tehnične pogojerejski program, zagotavljati kontrolo in registriranje porekel,ustrezno število domačih živali, uporaba proizvodnih podatkov, sprejeta strokovna pravila in zagotavljanje načela nediskriminacije.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Ministrstvo za kulturo

Druge aktivnosti

Za ponovno priznanje mora rejska organizacije vložiti vlogo najmanj šest mesecev pred iztekom obdobja petih let.

Termin obnove: Šest mesecev pred iztekom pogodbe

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 24. 02. 2015