Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Vpis v register izvajalcev osemenjevanja

Register izvajalcev osemenjevanja je voden v dveh delih:

  • seznam fizičnih oseb, ki izvajajo osemenjevanje pri koncesionarju,
  • seznam fizičnih oseb, imetnikov živali s koncesijo.

Pristojni organ vodi register izvajalcev osemenjevanja, ki osebo vpiše v register po prejetju koncesije po uradni dolžnosti.

V register izvajalcev osemenjevanja morajo biti vpisani najmanj naslednji podatki:

  • ime in priimek osemenjevanja,
  • organizacija osemenjevanja (naslov, telefon, mobilni telefon, elektronski naslov),
  • šifra osemenjevanja,
  • vrsta koncesije.

Šifro osemenjevalca pridobi vsak doktor veterinarske medicine in veterinarski pomočnik, ki izvaja osemenjevanje domačih živali kot javno službo ter imenik živali s koncesijo.

Šifre osemenjevalca sta dolžna izdajati Veterinarska zbornica Slovenije za doktorje veterinarske medicine in veterinarske pomočnike in Nacionalni veterinarski inštitut za imetnike živali s koncesijo.

Imetnik živali s koncesijo mora pred vpisom v register imeti opravljanje strokovno usposabljanje za izvajanje osemenjevanja.

Register je sestavni del centralnega registra za razmnoževanje (CRR).

Vloga za pridobitev dovoljenja

  • Vloga ni predpisana

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Ustavno sodišče Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2015