Odločba o priznanju druge organizacije za celotno območje RS

Druga priznana organizacije, ki deluje na celotnem območju Republike Slovenije, lahko izvaja posamezne naloge potrjenega rejskega programa na podlagi pridobljene odločbe o priznanju druge organizacije izdane s strani pristojnega organa.

Organizacija za pridobitev odločbe o priznanju vloži vlogo na pristojni organ. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda odločbo za obdobje petih let.

Druga priznana organizacija mora pred opravljanjem dejavnosti zagotoviti ustrezne prostore in opremo ter strokovno vodjo in druge usposobljene strokovne delavce.

Po prejetju odločbe o priznanju pristojni organ vpiše v evidenco drugih priznanih organizacij z naslednjimi podatki:

  • ime in sadež organizacije,
  • številka in datum odločbe o priznanju druge organizacije,
  • področje in območje delovanja,
  • obdobje veljavnosti priznanja.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 22. 02. 2015