Odločba o odobritvi pripustne postaje

Izvajalec pripusta mora pred opravljanjem dejavnosti pridobiti odločbo o odobritvi pripustne postaje.

Za pridobitev odločbe je potrebno vložiti vlogi na pristojno upravno enoto. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se izda odločba o odobritvi prispustne postaje, na podlagi katere se pripustna postaja vpiše v register pripustnih postaj. Odločba se izda za obdobje 5 let.

Pri vpisu pripustne postaje v register se navedejo naslednji podatki:

  • ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva,
  • ime in priimek imetnika živali, ki bo izvajal pripust, če ta ni nosilec kmetijskega gospodarstva,
  • naslov pripustne postaje,
  • KMG-MID,
  • številka in datum odločbe o odobritvi pripustne postaje,
  • zootehniška registrska številka,
  • področja delovanja,
  • obdobje veljavnosti odobritve.

Izvajalec pred odobritvijo prisputne postaje mora imeti ustrezne objekte in opremo, voditi evidence ter imeti primeren plemenjak in imetnik mora biti strokovno usposobljen.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 06. 09. 2016