Dovoljenje Zdravilske zbornice / Ministrstva za zdravje

Zdravilsko dovoljenje lahko izvajalci opravljajo na podlagi dovoljenja, ki ga podeli Zdravilska zbornica. Do ustanovitve Zdravilske zbornice dovoljenja podeljuje Ministrstvo za zdravje.

Za pridobitev dovoljenja morajo izvajalci izpolnjevati minimalne tehnične zahteve, sanitarno zdravstvene pogoje in imeti ustrezno opremo, pribor in ustrezne kadre.

Zdravilska zbornica oziroma Ministrstvo za zdravje odvzame dovoljenje za opravljanje zdravilske dejavnosti:

  • če ponudnik zdravilskih storitev ne izpolnjuje več prostorskih in kadrovskih pogojev;
  • če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
  • če ponudnik zdravilskih storitev ne odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri strokovnem nadzoru;
  • na predlog pristojnega inšpektorja.

Seznam dejavnosti

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016