Predhodno obvestilo

Za izvajanje poštnih storitev mora vlagatelj predhodno obvestiti Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnem besedilu: AKOS).

Vlagatelj lahko pristojni organ obvesti vnaprej pisno ali po elektronski pošti.

Vlagatelj mora v obvestilu navesti:

  • ime podjetja, naslov ali sedež;
  • statusno obliko podjetja, v kateri bo izvajal poštne storitve;
  • podrobnosti o vrstah poštnih storitev, ki jih bo izvajal;
  • priložiti izjavo o vrsti dejavnosti, ki jo bo opravljal v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti.

Po odobritvi izvajalca za izvajanje poštnih storitev, AKOS  vpiše izvajalca v register izvajalcev poštnih storitev, po uradni dolžnosti. O vpisu v evidenco so izvajalci poštnih storitev obveščeni s kratkim dopisom ali kar po telefonu.

Izvajalec poštnih storitev mora o prenehanju izvajanja poštnih storitev obvestiti AKOS najmanj 15 dni vnaprej.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

  • Vloga ni predpisana
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016