Vpis v razvid zasebnih športnih delavcev

Vpis v razvid se opravi na podlagi predloga za vpis po naslednjem postopku:

1. Vlogo se vnaša preko aplikacije, ki jo odprete s klikom na povezavi:
app2.sport.si/razvidivloge/OnlineApplication.xhtml.

2.    Pri vnosu so neobvezna polja:

  • Pooblastilo (izpolnite samo, če želite, da se odločba vroča na drug naslov ali ime, kot je naslov opravljanja dejavnosti),
  • Točka 4, Pridobljena izobrazba: če nimate izobrazbe s področja športa,
  • Točka 5, Podatki o usposobljenosti: če imate izobrazbo s področja športa in ste izpolnili 4. točko,
  • Točka 6: če licenca ni obvezna za opravljanje dejavnosti.

3. Ko končate vnos in preverite pravilnost podatkov in s klikom na gumb "shrani" shranite vnesene podatke, s klikom na gumb "tiskaj" pa oblikujete obrazec vloge.

4. Vlogo natisnite in podpišite.

5. Izpolnjeno vlogo z obvezno prilogo (kopija potrdila o usposobljenosti ali potrdila o izobrazbi na področju športa) je potrebno poslati v elektronski obliki na naslov glavne pisarne ministrstva gp.mizs@gov.si ali (izjemoma) v pisni oblik na naslov:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Direktorat za šport
Masarykova 16
1000 Ljubljana

Vloge poslane po faksu ali na druge elektronske naslove se ne obravnavajo.

Obravnavajo se samo popolne vloge (pravilno izpolnjeni obrazci s prilogami).

Vlogo je potrebno posredovati kot celoto (izpolnjen obrazec in priloge) in ne v več delih.

Vloge, ki ne bodo imele izpolnjene rubrike pooblastilo bodo vročene izključno na naslov predlagatelja (športnika).

Vlagatelj se vpiše v razvid za nedoločen čas, mora pa pristojni organ redno, v roku 30 dni, obveščati glede sprememb v zvezi s pogoji za vpis v razvid.

Obvestilo vlagateljem glede obdelave osebnih podatkov (GDPR).


Izbris iz razvida zasebnih športnih delavcev


POZOR!

Z izbrisom preneha pravica do obveznih oblik zavarovanja: zdravstvenega, invalidskega, pokojninskega.

Izbris iz razvida se opravi na podlagi predloga za izbris po naslednjem postopku:

1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete na: Predlog za izbris iz razvida zasebnih športnih delavcev

2. Pri vnosu je neobvezno polje pooblastilo. Izpolnite samo, če želite, da se odločba vroča na drug naslov ali ime, kot je naslov opravljanja dejavnosti.

3. Ko končate vnos in preverite pravilnost podatkov vlogo natisnite in podpišite.

4. Izpolnjeno vlogo z obvezno prilogo (kopija potrdila o usposobljenosti ali potrdila o izobrazbi na področju športa) je potrebno poslati v elektronski obliki na naslov glavne pisarne ministrstva gp.mizs@gov.si ali (izjemoma) v pisni oblik na naslov:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Direktorat za šport
Masarykova 16
1000 Ljubljana

Vloge poslane po faxu ali na druge elektronske naslove ne bodo obravnavane.

Obravnavajo se samo popolne vloge (pravilno izpolnjeni obrazci) v elektronski obliki poslane na naslov glavne pisarne ministrstva gp.mizs@gov.si.

Vloge, ki ne bodo imele izpolnjene rubrike pooblastilo, bodo vročene izključno na naslov predlagatelja.

Kontaktna oseba:

g. Marko Rajšter
E: marko.rajster@gov.si
T: 01 400 57 62

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 13. 05. 2020