Dovoljenje za opravljanje dejavnosti DDD

DDD lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem pravilnikom, na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister za zdravstvo.

Za pridobitev dovoljenja je treba izpolnjevati pogoje glede ustreznosti prostorov in opreme, voditi evidence in zaposlovati ustrezen strokovni kader.

Seznam dejavnosti

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016