Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Upravna odločba o strokovnem izobraževanju izvršilnih delavcev

Usposabljanje iz vseh vsebin splošnega strokovnega znanja, teoretičnega usposabljanja in teoretičnega izpopolnjevanja ter preverjanje izvajajo subjekti usposabljanja na podlagi pridobljene upravne odločbe s strani Javne agencije za železniški promet AŽP.

Subjekt usposabljanja mora zagotoviti materialne, kadrovske in organizacijske pogoje.

APŽ lahko na podlagi javnega razpisa določi subjekt usposabljanja za največ tri leta. Odločitev temelji na oceni predložene dokumentacije, ki dokazuje usposobljenost subjekta za izvajanje enega ali več programov ob upoštevanju meril o neodvisnosti, strokovnosti in nepristranskosti. 

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016