Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Imenovanje za ugotavljanje verifikacije podsistemov

Imenovan organ na nacionalni ravni je subjekt, ki je pooblaščen za izvedbo postopka verifikacije podsistemov ali delov podsistemov.

Imenovani organ določi pristojni organ na podlagi ustrezne usposobljenosti subjekta. Preverjanje usposobljenosti opravi Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije na podlagi javnega poziva.

Pristojni organ obvesti Evropsko komisijo o imenovanih organih na nacionalni ravni, ki so pooblaščeni za izvajanje postopka verifikacije.

V Republiki Sloveniji ni nobenega imenovanega organa za izvedbo verifikacije podsistemov.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016