Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Dovoljenje za strojevodjo

Oseba, ki želi opravljati naloge strojevodje mora pridobiti dovoljenje za strojevodjo.

Dovoljenje za strojevodjo je dokument, ki ga izda Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije - AŽP za obdobje desetih let. 

Za pridobitev dovoljenja za strojevodjo prosilec ali delodajalec v njegovem imenu vloži vlogo na AŽP, ki v roku enega meseca izda dovoljenje. Dovoljenje se izda v enem izvirniku v slovenskem jeziku.

Oseba, ki želi pridobiti dovoljenje za strojevodjo, mora imeti ustrezno zdravstveno stanje in starost ter opravljeno preverjanje splošnega strokovnega znanja.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije

Druge aktivnosti

Za ohranjanje veljavnosti dovoljenja za strojevodjo je treba ponovno opraviti zdravniški pregled, preverjanje jezikovne sposobnosti in strokovnega znanja.

Termin obnove: 10 let

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016