Dovoljenje za strojevodjo

Oseba, ki želi opravljati naloge strojevodje mora pridobiti dovoljenje za strojevodjo.

Dovoljenje za strojevodjo je dokument, ki ga izda Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije - AŽP za obdobje desetih let. 

Za pridobitev dovoljenja za strojevodjo prosilec ali delodajalec v njegovem imenu vloži vlogo na AŽP, ki v roku enega meseca izda dovoljenje. Dovoljenje se izda v enem izvirniku v slovenskem jeziku.

Oseba, ki želi pridobiti dovoljenje za strojevodjo, mora imeti ustrezno zdravstveno stanje in starost ter opravljeno preverjanje splošnega strokovnega znanja.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije

Druge aktivnosti

Za ohranjanje veljavnosti dovoljenja za strojevodjo je treba ponovno opraviti zdravniški pregled, preverjanje jezikovne sposobnosti in strokovnega znanja.

Termin obnove: 10 let

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016