Pooblastilo o usposobljenosti delavnic za vzdrževanje železniških vozil

Za vse vrste vzdrževanj železniških vozil, razen nadzora in nege vozil in za vzdrževanje vitalnih sklopov in delov vozil, morajo delavnice za vzdrževanje pridobiti pooblastilo o usposobljenosti.

Pooblastilo o usposobljenosti je dokument, s katerim se potrdi usposobljenost delavnice za vzdrževanje železniških vozil in njihovih sestavnih sklopov in delov. V pooblastilu o usposobljenosti so podrobno navedene dejavnosti in posamezna vrsta vzdrževanja, za katere je vzdrževalna delavnica usposobljena.

Za pridobitev pooblastila o usposobljenosti vlagatelj vloži vlogo na pristojni organ. Na podlagi sprejete odločitve o podelitvi pooblastila o usposobljenosti pristojni organ izda pooblastilo za obdobje treh let.

Pristojni organ ob izdaji pooblastila delavnico vpiše v evidenco usposobljenih vzdrževalnih delavnic.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Druge aktivnosti

Dva meseca pred potekom triletnega roka veljavnosti podeljenega pooblastila o usposobljenosti vlagatelj ponovno vloži vlogo za strokovno - tehnično presojo delavnice.

Termin obnove: Tri leta

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016